Dişli däl üç hatar rolikli agyr ýük enjamlary üçin 130 sany seriýaly rulon

Gysga düşündiriş:

1. Üç hatar rolikli rulman uly ýük göterijiligine eýe

2. Önümçilik wagtymyz 40 gün töweregi

3. ISO9001: 2015, CCS, SGS şahadatnamasyny berip bileris

4.Biz çyzgy bilen OEM ýeňil rulman ýasap bileris

5. Doly gözden geçirmek zerurdyr


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Leňňe rulman, şeýle hem aýlaw halkasy, aýlanýan rulman 、 ýeňiji halka, aýlanma diýilýär.

Üç hatar rolikli halka üç ýaryş bar we ýokarky, aşaky we radial ýaryş ýollary aýrylýar, şonuň üçin her hatar rulonyň ýüki takyk kesgitlenip bilner.

Şol bir wagtyň özünde dürli ýükleri göterip biler.Dört önümiň iň ulusy.Mil we radial ölçegleri birneme uludyr.

Aýratynam tigirli ekskawatorlar, tigirli kranlar, gämi kranlary, port kranlary, eredilen polatdan işleýän platformalar we uly tonna ýük awtoulag kranlary we beýleki enjamlar ýaly has uly diametrleri talap edýän agyr tehnika üçin has amatlydyr.

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品 信息

 

 

 

 

 

 

 

 

Arza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň