Dişli däl üç hatar rolikli agyr ýük enjamlary üçin ýeňil rulman 130 seriýasy

Gysga düşündiriş:

1. Üç hatar rulonly rulman uly ýük göterijiligine eýe

2. Önümçilik wagtymyz 40 gün töweregi

3. ISO9001: 2015, CCS, SGS şahadatnamasyny berip bileris

4.Biz OEM-iň çyzgysy bilen rulman ýasap bileris

5. Doly gözden geçirmek zerurdyr


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Selwing podşipnigi, aýlaw halkasy rul aýlawly rulman, aýlaw halkasy, aýlaw diýilýär.

Üç hatar rolikli halka üç ýaryş bar we ýokarky, aşaky we radial ýaryş ýollary aýrylýar, şonuň üçin her hatar rulonyň ýüki takyk kesgitlenip bilner.

Şol bir wagtyň özünde dürli ýükleri göterip biler.Dört önümiň iň ulusy.Mil we radial ölçegleri birneme uludyr.

Aýratynam tigirli ekskawatorlar, tigirli kranlar, gämi kranlary, port kranlary, eredilen polatdan işleýän platformalar ýaly has uly diametrleri talap edýän agyr enjamlar üçin has amatlydyr.

we uly tonnaage ýük awtoulag kranlary we beýleki enjamlar.

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品信息

 

 

 

 

 

 

 

 

Application

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň