Biz hakda

BIZI

Zawod

Öldüriji rulmanyň diametri 200 mm-den 5000 mm-e çenli bolup biler.Sürüji sürüjisi üçin yzygiderli we takyk yzarlamak talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 60-dan gowrak modeli bolan 3-den 25-e çenli dokuz (9) dürli ululyk bar.

Kompaniýanyň tertibi

Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd, 2011-nji ýylyň 18-nji fewralynda esaslandyryldy.Kompaniýa güýçli tehniki kuwwata, güýçli önümçilik kuwwatyna, doly synag enjamlaryna eýe , aýda 4000 toplum pyçak we 1000 toplum sürüjini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.Kompaniýa ISO9001: 2015 we CCS şahadatnamalaryny aldy.

1.6 米 产 线
高速 滚齿机 2
仓库
14a62867-52d5-4a65-940a-d98a0c7f3d2a
未 标题 -1f
01485200-2fd3-4a0c-af51-585fd7d3ef8b
j 题 -1
1

Sergi we zawodyň gözleg suraty

XZWD önümleri ýurtda gowy satýar we ABŞ, Kanada, Germaniýa, Angliýa, Italiýa, Hindistan, Günorta Koreýa, Russiýa, Singapur, Wýetnam, Malaýziýa we ş.m. ýaly 60-dan gowrak ýurda we sebite eksport etdi we yzygiderli ýokary girdeji gazandy. içerki we daşary ýurtly müşderiniň öwgüsi.We SANY, XCMG we Terex-i üznüksiz we durnukly üpjün ediji bolduk.

1.XZWD-de 230-dan gowrak adam bar, bu bolsa çalt eltip bermegi üpjün edýär, ýyllyk önümçilik kuwwaty 50,000pcs-den gowrak.
2.Biziň in engineeringenerçilik toparymyz, talaplaryňyza görä ýöriteleşdirilen çözgüt berip biler we Tsinghua uniwersiteti, Hytaý dag-tehnologiýa uniwersiteti we Demirgazyk-günbatar politehniki uniwersiteti bilen tehnologiýa gözlegleri we ösüşi boýunça hyzmatdaşlyk edýär.
3. Güýçli satuw topary, içerki we daşary ýurtly müşderileriň yzygiderli ýokary öwgüsini gazanyp, önümi 60-dan gowrak ýurda we sebite satýar.
4. Satuwdan soňky ýörite inersenerler 24 sagadyň dowamynda çalt jogap berýärler.

Toparymyz

Adamlar
Önümçilik kuwwaty
Countryurt
Hytaý Halk Respublikasynyň döredilmeginiň 70 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler
Fireangyn söndüriji bilim okuwy
未 标题 -1
Işgärleri tanamak boýunça ýyllyk ýygnak

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň