Iýmit enjamlary üçin daşarky dişli (WD-061) ýeňil görnüşli ýeňil rulman

Gysga düşündiriş:

1. Lightagtylyk görnüşine inçejik ýelekli podşipnik hem diýilýär

2. roweke hatar topy ýassygy bilen birmeňzeş gurluşy bar

3. Lighteňil görnüşli leňňer rulman ýeňil agramly, çeýe aýlanýar

4. Iýmit enjamlarynda, konserw enjamlarynda we daşky gurşaw tehnikasynda inçe kesilen podşipnik giňden ulanylýar.

5. Kepilligimiz 12 aý

 


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Lighteňil görnüşdäki halka halkasy, halka halkasy, ykjam gurluş, deformasiýa aňsat däl, saýlanan materiallar, ýokary önümçilik takyklygy, kiçi gurnama arassalanylyşy,

çydamly, ýeňil ýeňil halka, halka halkasy, dürli aýratynlyklar we iýmit tehnikasy, konserw enjamlary we daşky gurşaw enjamlary üçin giň ulanylyş.

Kompaniýamyzyň ýyllyk önümçilik kuwwaty 200-4000mm aralygy bolan 30,000 toplumly podşipnik öndürýär we standartlaşdyrylmaýar.

müşderiniň talaplaryna laýyklykda aýratynlaşdyrylan hyzmatlar.

Şahadatnamany ISO9001: 2015, CCS, SGS bilen üpjün edip bileris, otuz taraplaýyn barlagy hem kabul edýäris.

Täze önümler üçin kwalty üpjün etmek üçin APQP, FEMA ulgamyny ulandyk.

Müşderileriň islegine laýyk gelýän üç zawodymyz bar we beýleki kompaniýalar bilen deňeşdirilende çykdajylarymyz aýrylar.

Wanda artykmaçlygy:

1. Önümçilik wagty: önümçilik wagty çig malsyz 35 gün, çig malymyz bolsa 15 gün

2. Hil kepilligi

3. Iň oňat baha

untitled.32

详情页ball-slewing-bear_01 详情页ball-slewing-bear_02 详情页ball-slewing-bear_04 详情页ball-slewing-bear_05 详情页ball-slewing-bear_06


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň