Iýmit enjamlary üçin daşarky görnüşli (WD-061) ýeňil görnüşli ýeňil rulman

Gysga düşündiriş:

1. Lighteňil görnüşe inçe bölüm Slewing podşipnik hem diýilýär

2. roweke hatar top pyçakly podşipnik bilen birmeňzeş gurluşy bar

3. Lighteňil görnüşli eňňit rulman ýeňil agramly, çeýe aýlanýar

4. Inçe bölek arassalaýjy podşipnik azyk tehnikalarynda, konserw enjamlarynda we daşky gurşaw tehnikalarynda giňden ulanylýar.

5. Kepilligimiz 12 aý

 


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Lighteňil görnüşdäki halka halkasy, halka halkasy, ykjam gurluş, deformasiýa aňsat däl, saýlanan materiallar, ýokary önümçilik takyklygy, kiçi gurnama arassalanylyşy,

çydamly, ýeňil ýeňil halka, halka halkasy, dürli aýratynlyklar we azyk tehnikasy, konserw enjamlary we daşky gurşaw enjamlary üçin giň ulanylyş.

Biziň kompaniýamyzyň ýyllyk önümçilik kuwwaty 200-4000mm aralyk merkezi bolan 30,000 toplum rulman öndürýär we standartlaşdyrylmaýar.

müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen hyzmatlar.

Şahadatnamany ISO9001: 2015, CCS, SGS bilen üpjün edip bileris, otuz tarapyň barlagyny hem kabul edýäris.

Täze önümler üçin kwalty üpjün etmek üçin APQP, FEMA ulgamyny ulandyk.

Indi müşderileriň islegine laýyk gelýän üç zawodymyz bar we beýleki kompaniýalar bilen deňeşdirilende çykdajylarymyz aýrylar.

XZWD artykmaçlygy:

1. Önümçilik wagty: önümçilik wagty çig malsyz 35 gün, çig malymyz bolsa 15 gün töweregi

2. Hil kepilligi

3. Iň gowy baha

atsyz.32

详情 页 top-aýy_01 详情 页 top awlaýan aýy_02 详情 页 top awlaýan aýy_04


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň