Slewing Drive

 • Heavy type Enclosed housing Dual Worm gear Slewing drive WEA25-2

  Agyr görnüşli ýapyk jaý Iki gurçuk dişli WEA25-2

  1. Agyr görnüşli ýapyk jaý Gurçuk esbaplary

  2. Iki gurçuk Slewing Drive

  3. Agyr maşyn üçin ýeňil sürüji

 • Hot sale Stock Welding Positioner machine SE12 Slewing drive

  Gyzgyn satuw Bir Stocka kebşirleýiş pozisiýa enjamy SE12 leňňe sürüjisi

  Slehli modeller üçin SE3 ~ SE25-den çalt eltip bermek üçin aksiýamyz bar

 • Spot sale!!!2021 Hot China slew drive best price slewing SE7

  Spot satuwy !!!

  “Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.”Esasan port tehnikasynda, magdançylyk tehnikasynda, kebşirleýiş tehnikasynda, gurluşyk ulaglarynda, modully ulaglarda, ýeke ýa-da goşa okly gün yzarlaýyş ulgamlarynda ulanylýan, rulman / süpürgiji halka / pyçakly tegelek we pyçakly hereketlendiriji / öndüriji hünärmen öndüriji we eksportçydyr, we ýel energiýasy ulgamlary we ş.m.

 • Hot sell Stock Heavy type WEA Series Slewing drive WEA9

  Gyzgyn satuw Agyr görnüşli WEA seriýaly ýeňil sürüjisi WEA9

  1. Gyzgyn satuw we aksiýa sürüjisi

  2. Sürüji sürüjiniň ygtybarly bahasy

  3. Berkidilen ýaşaýyş jaýy

  4. OEM bar

  5. IP 65 takyklyk derejesi

 • Stock Small size Slewing drive for Automation equipment

  Bir Stocka Awtomatlaşdyryş enjamlary üçin kiçi göwrümli sürüji

  1. Kiçijik ululykdaky ätiýaçlyk sürüji

  2. Lighteňil agramly Sürüji

  3. Rulman bilen takyk süýşüriji

 • XZWD Stock Slewing drive worm gear drive with short delivery time

  XZWD aksiýa gysga eltiş wagty bilen gurçuk dişli hereketlendiriji

  “Xuzhou Wanda Slewing Ring Co., Ltd.”, rulmanlary we pyçaklary öndürýän Hytaýyň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde dizaýn, önümçilik, gözleg we ösüş we satuwy birleşdirýär.

  Güýçli tehniki güýji, güýçli önümçilik kuwwaty we doly synag enjamlary bar.

  Bazara uýgunlaşmak üçin kompaniýamyz iki önümçilik zawodyny döretdi we önümçilik enjamlaryny goşdy.Häzirki wagtda aýlawly hereketlendiriji modelleriň hemmesi ätiýaçda we bolup biler

  ýedi günüň içinde iberildi.

 • Slewing Drive SE12 in Stock For Solar Tracking | XZWD

  Gün yzarlamak üçin aksiýada SE12 süýşüriji |XZWD

  1.Güýçlendiriji sürüjini esasan ýekeje gurçukly sürüjä, goşa gurçukly sürüjä we ýörite sürüji görnüşe bölmek bolar.

  2.Güýçli sürüjini ýygnamak, saklamak we tygşytlamak aňsat

  3.Slaw sürüjisi çykdajylary azaldyp biler

 • XZWD Precision Solar tracking Slewing drive SE5

  XZWD Precision Gün yzarlaýyş Slewing sürüjisi SE5

  1. Berkidilen jaý örtügi takyk IP65.
  2. Süýşüriji hereketlendiriji dürli hereketlendirijilere gabat gelip biler (AC, DC, Gidrawlik)
  3. Bizde SE seriýasy, WEA seriýasy, leeke gurçuk we goşa gurçuk bar.

  4.OEM elýeterli

 • XZWD Solar Tracking Enclosed Housing SE7 Slewing Drive

  XZWD Gün yzarlaýyş jaýy SE7 ýeňil sürüjisi

  1. Berkidilen jaý örtügi, tozan geçirmeýän, ýagyşdan goraýan we poslama garşy hadysalar üçin ýokary talap üçin has ýokary ýagdaýa degişlidir.
  2. Süýşüriji sürüjiniň “Presion” IP65 synpy
  3. Esasan port enjamlary, magdan enjamlary, kebşirleýiş enjamlary, gün yzarlamak we ş.m.
  4. leňiji sürüjide SE we WEA seriýalary bar.
  5. Müşderi üçin üýtgeşiklik girizip ýa-da täze modelleri düzüp bileris

 • WEA14 Heavy Type Slewing Drive For Mist Cannon Truck | Wanda

  Duman topy ýük awtoulagy üçin WEA14 agyr görnüşli ýeňiji |Wanda

  1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.
  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.
  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.
  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.
  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • 17″ Slewing Drive For Solar Tracking System

  17 So Gün yzarlaýyş ulgamy üçin ýeňil disk

  1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.
  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.
  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.
  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.
  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • Double Worm Slewing Drive For Excavator Bucket

  Ekskawator çelegi üçin goşa gurçuk siňdiriji disk

  1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.
  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.
  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.
  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.
  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň