Leňňe sürüjisi

 • XZWD qualityokary hilli SE seriýasy Gün yzarlaýyş ulgamy üçin ýeňil hereketlendiriji

  XZWD qualityokary hilli SE seriýasy Gün yzarlaýyş ulgamy üçin ýeňil hereketlendiriji

  1. Berkidilen jaý örtügi, esasan tozan, ýagyşdan we poslama garşy hadysalar üçin ýokary talap üçin has ýokary şertlere degişlidir.Takyk IP65.
  2. Dürli hereketlendirijiler (AC, DC, Gidrawlik) müşderiniň islegine görä dizaýn edilip bilner.
  3. Öldüriji halkany esasy komponent hökmünde kabul etmek bilen, bir wagtyň özünde eksenel güýji, radial güýji we egilme pursatyny göterip biler.Süýşüriji hereketlendiriji modully tirkeglerde, ähli görnüşli kranlarda, howa iş platformasynda, gün yzarlaýyş ulgamlarynda we ýel energiýasy ulgamlarynda giňden ulanylýar.
  4. Müşderi üçin yzygiderli modelleri hödürläp bileris.
  5. Müşderi üçin dürli reňkler berip bileris.
  6. Müşderi üçin üýtgeşiklik girizip ýa-da täze modelleri dizaýn edip bileris.

 • Spot satuwy !!! 2023 Gyzgyn Hytaý iň gowy baha SE7-ni öldürdi

  Spot satuwy !!! 2023 Gyzgyn Hytaý iň gowy baha SE7-ni öldürdi

  XZWD Slewing Bearing Co., Ltd.esasan port tehnikasynda, dag magdanlarynda, kebşirleýiş maşynlarynda, gurluşyk ulaglarynda, modully ulaglarda, ýeke ýa-da goşa okly gün yzarlaýyş ulgamlarynda ulanylýan, rulman / pyçak halkasy / pyçakly tegelek we öldüriji sürüjiler / öldüriji hünärmen öndüriji we eksport ediji. we kiçi ýel energiýa ulgamlary we ş.m.

 • Gyzgyn satuw Hytaý XZWD gurçuk dişli SE7 sürüjisi

  Gyzgyn satuw Hytaý XZWD gurçuk dişli SE7 sürüjisi

  “Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.”esasan port tehnikasynda, dag magdanlarynda, kebşirleýiş maşynlarynda, gurluşyk ulaglarynda, modully ulaglarda, ýeke ýa-da goşa okly gün yzarlaýyş ulgamlarynda ulanylýan, rulman / pyçak halkasy / pyçakly tegelek we öldüriji sürüjiler / öldüriji hünärmen öndüriji we eksport ediji. we kiçi ýel energiýa ulgamlary we ş.m.

 • Mehaniki enjamlar üçin gidrawlik hereketlendiriji bilen SE17 ýeňil sürüji

  Mehaniki enjamlar üçin gidrawlik hereketlendiriji bilen SE17 ýeňil sürüji

  Gidrotehniki hereketlendiriji hereketlendiriji, ekskawatorlar, kranlar, buldozerler we ş.m. ýaly mehaniki enjamlarda giňden ulanylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde beýleki hereketlendiriji enjamlar bilen deňeşdirilende.

 • Gyzgyn satuw SE7 ýeňil sürüjisi | XZWD

  Gyzgyn satuw SE7 ýeňil sürüjisi | XZWD

  Çalt Jikme-jiklikler
  Görnüşi: Leňňe sürüjisi
  Ulanylýan pudaklar: Önümçilik zawody, enjamlary bejermek dükanlary
  Marka ady: XZWD
  Model belgisi: SE7
  Aýratynlyk: Berkidilen ýaşaýyş jaýy
  Bahalandyrylan çykyş momenti 1.5 kN.m
  Tolkun pursat momenti 13.5 kN.m
  Statik eksenel ýük 133 kN
  Statik radial ýük 53 kN
  Dinamiki eksenel ýük 32 sagat
  Tork saklamak 10.4 kN.m
  Diş gatnaşygy 73 : 1
  Gözegçilik takyklygy ≤ 0,15 °
  Öz-özüňi gulplamak Hawa
  Agram 23kg
  Şahadatnama: CCS
  Gelip çykan ýurdy Hytaý
  Hyzmat: OEM hyzmaty.Dizaýn hyzmaty
 • XZWD Gün yzarlaýyş jaýy SE7 ýeňil sürüjisi

  XZWD Gün yzarlaýyş jaýy SE7 ýeňil sürüjisi

  1. Berkidilen ýaşaýyş jaýy, esasan tozan, ýagyşdan we poslama garşy hadysalar üçin ýokary talap üçin has ýokary şertlere degişlidir.
  2. Süýşüriji sürüjisi Presion synp IP65
  3. Esasan port tehnikasy, dag magdanlary, kebşirleýiş maşynlary, gün yzarlamak we ş.m.
  4. leeňiş sürüjisinde SE we WEA seriýalary bar.
  5. Müşderi üçin üýtgeşiklik girizip ýa-da täze modelleri düzüp bileris

 • Leeňiji sürüjiniň umumy tanyşdyrylyşy

  Leeňiji sürüjiniň umumy tanyşdyrylyşy

  “XZWD Slewing Bearing Co., Ltd.” ökde sürüjileriň professional öndürijisi we eksportçysy, ýokardaky meýdanlarda yzygiderli we takyk yzarlamak talaplaryny kanagatlandyrmak üçin esasan SE seriýalary we WEA seriýalary bar.
  Öldüriji hereketlendiriji esasan:
  * Port enjamlary
  * Magdan enjamlary
  * Kebşirleýiş enjamlary
  * Gurluşyk ulaglary
  * Modully ulaglar
  * Andeke we goşa okly gün yzarlaýyş ulgamlary
  * Ownuk ýel energiýasy ulgamlary
  * we ş.m.

 • Agyr görnüşli ýapyk jaý Iki gurçuk dişli eňňit sürüjisi WEA25-2

  Agyr görnüşli ýapyk jaý Iki gurçuk dişli eňňit sürüjisi WEA25-2

  1. Agyr görnüşli ýapyk jaý Gurçuk esbaplary

  2. Iki gurçuk Slewing Drive

  3. Agyr maşyn üçin ýeňil sürüji

 • Gyzgyn satuw Bir Stocka kebşirleýiş enjamy SE12 leeňiş sürüjisi

  Gyzgyn satuw Bir Stocka kebşirleýiş enjamy SE12 leeňiş sürüjisi

  Slehli modeller üçin SE3 ~ SE25-den çalt eltip bermek üçin aksiýamyz bar

 • Gyzgyn satuw Agyr görnüşli WEA seriýaly ýeňiji sürüjisi WEA9

  Gyzgyn satuw Agyr görnüşli WEA seriýaly ýeňiji sürüjisi WEA9

  1. Gyzgyn satuw we aksiýa sürüjisi

  2. Sürüji sürüjiniň amatly bahasy

  3. Berkidilen ýaşaýyş jaýy

  4. OEM bar

  5. IP 65 takyklyk derejesi

 • Bir Stocka Awtomatlaşdyryş enjamlary üçin kiçijik ululyk

  Bir Stocka Awtomatlaşdyryş enjamlary üçin kiçijik ululyk

  1. Kiçijik ululykdaky ätiýaçlyk sürüji

  2. lighteňil agramly Sürüji

  3. Rulman bilen takyk süýşüriji

 • Gün yzarlamak üçin aksiýadaky SE12 sürüjisi |XZWD

  Gün yzarlamak üçin aksiýadaky SE12 sürüjisi |XZWD

  1.Güýçlendiriji sürüjini esasan ýekeje gurçuk sürüjisi, iki sany gurçuk sürüjisi we ýörite sürüji görnüşe bölmek bolar.

  2. Süýşüriji sürüjini ýygnamak, saklamak we boş ýer tygşytlamak aňsat

  3.Seňňe sürüjisi çykdajylary azaldyp biler

12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň