Üç hatar rolikli Tigirli kran üçin agyr ýük göteriji

Gysga düşündiriş:

1. Biz rulman öndürýän zawod

2. Agyr ýükli halka

3. Gysga önümçilik döwri

4. Bäsdeşlik bahasy bilen zawod satuwy


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Hytaýyň ýokary öndürijisi ýokary hilli agyr ýük üç hatar rolikli rulman

Tigirli kran iki bölekden durýar: ýokarky bölegi we aşaky bölegi.Upokarky bölegi götermek, götermek mehanizmi, ýüklemek mehanizmi, agyr agram we aýlanýan stol we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan göteriji iş bölegi;aşaky bölegi goldaýan we ýöreýän bölekdir.Upperokarky we aşaky awtoulaglaryň arasynda aýlawly baglanyşyk.

Tigirli kran ýeňil halka ulandy

 

Tigirli kran teklibinde üç hatar rolikli rulman ulanylýar. Üç halka bölünýär, şonuň üçin her hatar rolik ýükleri takyk tassyklanyp bilner we bir wagtyň özünde eksenel güýji, netijede tork we ep-esli radial güýji göterip biler.Bu seriýa iň ýokary ýük göterijiligine eýe.

Örtükli podşipnik üçin berkidilen katalogy görüp bilersiňiz.Gyzykly bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

Üç sany rolikli rulman katalogy

Dişli dişli rulman katalogy bolmadyk üç rolik


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň