Üç hatar rolikli tigirli kran üçin agyr ýükli rulon

Gysga düşündiriş:

1. Biz podşipnik öndürýän zawod

2. Agyr ýükli halka

3. Gysga önümçilik döwri

4. Bäsdeşlik bahasy bilen zawod satuwy


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Hytaýyň ýokary öndürijisi ýokary hilli agyr ýük üç hatar rolikli rulman

Tigirli kran iki bölekden durýar: ýokarky bölegi we aşaky bölegi.Upokarky bölegi götermek, götermek mehanizmi, ýüklemek mehanizmi, agyr agram we aýlaw stoly we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan göteriji iş bölegi;aşaky bölegi goldaýan we ýöreýän bölekdir.Upperokarky we aşaky awtoulaglaryň arasynda aýlawly baglanyşyk.

Wheeled crane used slewing ring

 

Tigirli kran teklibinde üç hatar rolikli rulman ulanylýar. Üç sany halka bölünýär, şonuň üçin her hatar rolikli ýükleri takyk tassyklap bolýar we şol bir wagtyň özünde eksenel güýji, netijede tork we ep-esli radial güýji göterip bilýär.Bu seriýanyň iň ýokary ýük göterijiligi bar.

Örtükli podşipnik üçin berkidilen katalogy görüp bilersiňiz.Gyzykly bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

Three roller slewing bearing catalogue

Three roller without gear slewing bearing catalogue


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň