Inçe bölüm

 • Environmental equipment used Light type slewing bearings

  Daşky gurşaw enjamlary ýeňil görnüşli podşipnikleri ulandy

  Wanda podşipnikler Müşderiniň önümçiligini we gowşurylyşyny kanagatlandyrmak üçin elmydama müşderileriň nukdaýnazaryndan seredildi we önümiň hili müşderiler tarapyndan ýokary derejede ykrar edildi.

 • XZWD|ODM customized slewing ring WD-061.20.1094F thin type bearing

  XZWD | ODM ýöriteleşdirilen halka halkasy WD-061.20.1094F inçe görnüşli rulman

  Highokary hilli pyçak öndürip bileris.WD-061 seriýasynda aşakdaky aýratynlyk bar:
  Gurluşy: dört nokat kontakt topy rulman
  Diş dişleri: daşarky
  Möhürleriň görnüşi: goşa möhürler
  Material: 50Mn / 42CrMo / C45
  Önümiň beýany: weeňil ýeňil podşipnikler dürli in engineeringenerçilik wariantlary üçin amatly we agram möhüm faktor bolanda has amatlydyr, XZWD Bearing-iň rulmanlary bilmek boýunça hünärmenleri, önümleriňiz we in engineeringenerçilik taslamalaryňyz üçin iň oňat böleklere bil baglap biljekdigiňizi kepillendirýär. mümkin bolan iň oňat hereket we netijelilik.

 • Precision Bearing Light type Slewing Bearing without gear

  Takyk podşipnik Lightagtylyk görnüşli dişli dişli podşipnik

  1. eňiş halkasy, eňňit halkasy, eňňitli halka

  2. leumşak göteriji ýer we diş bejergisini üpjün edip bileris

  3. OEM elýeterli

  4. Kepilligimiz 12 aý

  5. ISO9001: 2015, CCS, SGS we beýleki otuz taraplaýyn gözleg bar

 • Light type Slewing Bearing with External gear (WD-061) for Food machinery

  Iýmit enjamlary üçin daşarky dişli (WD-061) ýeňil görnüşli ýeňil rulman

  1. Lightagtylyk görnüşine inçejik ýelekli podşipnik hem diýilýär

  2. roweke hatar topy ýassygy bilen birmeňzeş gurluşy bar

  3. Lighteňil görnüşli leňňer rulman ýeňil agramly, çeýe aýlanýar

  4. Iýmit enjamlarynda, konserw enjamlarynda we daşky gurşaw tehnikasynda inçe kesilen podşipnik giňden ulanylýar.

  5. Kepilligimiz 12 aý

   

 • OUTER FLANGE SLEWING BEARINGS WITH INNER GEAR TEETH 232 SERIES

  232 HYZMATDAŞLYK DÖWRÜN DÖWRÜ

  1. Düşündiriş
  232 adaty seriýadaky XZWD pyçakly podşipnikler, spacer neýlonly dört nokatly top rulmanlary bar.

  Bu önümler ýasama halkalar bolup, içki, inedördül bölüm, berk dişli halka we daşarky flanes halkasy bilen gurluşa gaýtadan işlenýär.XZWD arassalaýjy podşipnikler 232 standart seriýasynda öňünden ýaglanan ýag bilen üpjün edilýär.

  2. ÜSTÜNLIKLER

  232 standart seriýaly XZWD aýlaw podşipnikleri öndürijilik bilen berkligiň arasynda oňat deňagramlylyga eýe, diňe bir daşky flanes halkasy bar.
  Gurluşyň hakyky artykmaçlygy, ýygnamagyň aňsatlygydyr we goşa möhür hatda daşarda ýa-da tozanly gurşawda hem gurlup bilinjekdigini aňladýar.
  XZWD 232 standart seriýaly ýalňyşlyklar hem pes ýüklerde ýokary tizlikde (30 RPM) aýlanyp bilýär.

  3. GÖRNÜŞ SÖ .GI

  232 sany adaty XZWD öldüriji goldaw, dürli programmalarda ulanylýar:
  * aýlanýan stol;
  * Kebşirleýiş stoly;
  * Amallary awtomatlaşdyrmak pudagy;
  * Gaplamak pudagy;
  * Lighteňil kran;
  * Öz-özi hereket edýän kran;
  * Blender;
  * Lightagtylyk;
  * Coiler;
  * we ş.m.

 • INNER FLANGE SLEWING BEARINGS WITH OUTER GEAR TEETH 231 SERIES

  231 HYZMATDAŞLYK DÖWRÜNIET DÖWRÜNI BILEN Içerki flanes süýümleri

  1. 231 HYZMATNYES BEESANY

  231 standart seriýadaky XZWD pyçakly podşipnikler, Naýlondaky boşluklar bilen dört kontakt nokady top podşipnikleriniň bir hatary bar.Bu önümler daşky, inedördül bölüm, gaty dişli halka we içki flanes halkasy bilen gurluş döretmek üçin işlenip düzülen galp halkalardan durýar.231 standart seriýadaky XZAD arassalaýjy podşipnikler öňünden ýag bilen üpjün edilýär.

  2. ÜSTÜNLIKLER

  231 standart seriýadaky XZWD pyçakly podşipnikler, diňe bir flanes halkasy bilen öndürijilik we berklik arasynda oňat ylalaşygy görkezýär.Bu gurluşygyň hakyky artykmaçlygy, aňsat ýygnalmagyndadyr, goşa möhür bolsa ony açyk ýa-da tozanly ýerlerde hem gurup boljakdygyny aňladýar.XZWD 231 seriýaly adaty halka halkalary hem pes ýüklerde 30 sagatda aýlanyp bilýär.

  3. GÖRNÜŞLER

  Flanesden ýasalan halka dört kontakt topy bilen birmeňzeş gurluşa eýedir, ýöne agramy ýeňil we ýeňil görnüşli enjamlar üçin ulanylyp bilner:
  * azyk enjamlary;
  * kebşirleýiş stollary;
  * prosesi awtomatlaşdyrmak pudagy;
  * gaplaýyş pudagy;
  * ýeňil kranlar;
  * öz-özi hereket edýän kranlar;
  * konserw enjamlary;
  * ýeňil makaralar;
  * we ş.m.

   

   

 • DOUBLE FLANGE SLEWING BEARINGS WITH SINGLE BALL BEARING ROW, NO GEAR TEETH, STANDARD 230 SERIES

  DÜŞÜNJI FLANGE GÖRNÜŞLERI BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN GÖRNÜŞLER

  Düşündiriş
  230 standart seriýadaky XZWD pyçakly podşipnikler, Naýlondaky boşluklar bilen dört kontakt nokady top podşipnikleriniň bir hatary bar.Olar galp halkalardan ybarat bolup, dişli dişleri bolmazdan, iki halkanyň hem flanesirlenen gurluşyny emele getirýär.230 standart seriýadaky XZWD pyçakly podşipnikler öňünden ýag bilen üpjün edilýär.

  ÜSTÜNLIKLER
  230 standart seriýadaky XZWD pyçakly podşipnikler, köpugurlylygy we goşa flanes sebäpli aňsat ýygnalmagy sebäpli öndürijilik we berklik arasynda oňat ylalaşygy görkezýär.Olaryň goşa möhüri, açyk ýa-da tozanly ýerlerde hem gurlup bilinjekdigini aňladýar.XZWD 230 standart seriýaly pyçaklar hem pes ýüklerde ýokary tizlikde (30 aýlaw) aýlanyp bilýär.

 • XZWD| High quality factory produce slewing turntable bearing

  XZWD |Qualityokary hilli zawodda aýlawly rulman öndürilýär

  Wanda pyçakly rulman, her bir hyzmatdaşymyz üçin halka halkasyna uly goldaw berip biler!

  Dikeldiş üçin bilelikde!

  Islegiňiz bar bolsa biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

   

 • XZWD | Light type slewing ring WD-060.20.0544 same as VSU20 RKS.060 IMO11-20

  XZWD |Lighteňil görnüşli halka WD-060.20.0544, VSU20 RKS.060 IMO11-20

  Lighteňil ýeňil rulman, bir hatar dört nokatly kontakt topy bilen birmeňzeş gurluşa eýe, ýöne agramy ýeňil we käbir ýeňil görnüşli enjamlar üçin ulanylyp bilner.
  Esasan ulanylýar:
  1. Iýmit enjamlary
  2. Konserw enjamlary
  3. Daşky gurşaw enjamlary
  4. Awtoulag duralgasy we ş.m.
  Şeýle hem beýleki ýeňil işleýän maşynlar üçin ulanylyp bilner.

 • XZWD WD-060 Series Replacement VLI Series Light Type Non gear Slewing Ring Bearing

  XZWD WD-060 seriýaly çalyşma VLI seriýasynyň ýeňil görnüşi Dişli däl dişli halkaly podşipnik

  Ringeňil rulman halkasy, adatça agyr, ýöne haýal öwrüliýän ýa-da haýal yrgyldadýan ýükleri goldaýan aýlaw togalanýan element bolup, köplenç adaty kran ýaly gorizontal platforma ýa-da keseligine ok ýel degirmeniniň ýel öwüsýän platformasydyr.('Öldürmek' ýerini üýtgetmän öwrülmegi aňladýar.)

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň