Hil barlagy

Hiline ünsi jemläň we müşderiniň islegleri bilen TQM-ni doly durmuşa geçiriňbaşlangyç nokady we barjak ýeri , Dört derejeden "hiljogapkärçilik habardarlygy, işiň hili, önümiň fiziki hili,hil dolandyryş ulgamynyň işleýiş hili "hemmetaraplaýyn wedoly proses täsirli gözegçilik, önümi yzygiderli gowulandyrmakhili, müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak

1. Makullanan ygtybarly üpjün edijilerden çig mal;

2. Önümçilik prosesi ISO9001 Hil dolandyryş ulgamyna berk laýyk gelýär.

3. Getirilmezden ozal hiliň gözegçiligini we 100% taýýar önüm barlagyny;

4. Üçünji tarap önüm barlagy müşderiniň islegi boýunça kabul ederliklidir.

5. Programma derňewi üçin standart önüm dizaýn prosesini we APQP, PPAP, FEMA kabul etmek.

Ilki bilen yzygiderli gowulaşmagyň öňüni almak ýörelgesini goldaýarys we önümiň hiline gözegçilik etmek üçin KPI import etdik.Over soňky bäş ýylda önümimizi barlamagyň bahasy 99,5% -den ýokary.Müşderileriň soňky üç ýylda jogap derejesi 0,05% -den pes.Productokary önümiň hili we ajaýyp hyzmaty ýurtdaky we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan öwüldi.

d10cfcd0
cb2ade84

Önümiň hilini barlamak boýunça ylmy amallar

Çig maldan ahyrky önüme çenli hiliň umumy gözegçiligini amala aşyrýarys, Her bir proses ýöriteleşdirilen gözegçiler tarapyndan her dürli kesgitleýiş enjamlary we synag usuly bilen barlanar.

图片 1
4
3

Awtoulag ýoly we dişli ýylylygy bejermek dilim gatlagy

2
1

Awtoýoluň ýarylmagy

金相 研磨 机

Altyn faza üweýji maşyn

冲击 力 实验 机

Miniatýura gözegçilik edilýän täsir synag enjamy

三坐标

Üç koordinat

无损 探伤

Synag enjamy


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň