Mehaniki enjamlar üçin gidrawlik hereketlendiriji bilen SE17 ýeňil sürüji

Gysga düşündiriş:

Gidrotehniki hereketlendiriji hereketlendiriji, ekskawatorlar, kranlar, buldozerler we ş.m. ýaly mehaniki enjamlarda giňden ulanylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde beýleki hereketlendiriji enjamlar bilen deňeşdirilende.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

17 machine Maşynlar üçin gidrawliki hereketlendiriji
Gidrawlik hereketlendiriji bilen süýşmek, in engineeringenerçilik we gurluşyk tehnikalarynda ulanylýan möhüm enjamdyr.Gidrawlik ulgamy bilen üpjün edilýän güýç arkaly aýlaw hereketini we aýlanma meselelerini ýerine ýetirmek üçin mehaniki enjamlary herekete getirip biler.Bu enjam ýokary takyklygyň, güýçli güýjüň, giň ulanylyşyň we aňsat işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir we ekskawatorlar, kranlar, buldozerler we ş.m. ýaly mehaniki enjamlarda giňden ulanylyp bilner, şol bir wagtyň özünde beýleki hereketlendiriji enjamlar, aýlawly sürüjiler bilen deňeşdirilende gidrawlik hereketlendirijiler enjamyň kadaly işlemegini we durnukly işlemegini üpjün edip biljek has ýokary durnuklylyga we ygtybarlylyga eýe.
Önümiň beýany
Marka Model Hyzmat Ölçegi Şahadatnama Bukja Kepillik
XZWD SE17 OEM özleşdirildi Standart ISO9001.2015 Faner gapagy 1 ýyl

SE17 ululyklary

1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.
2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.
3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.
4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.
5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň