Ekskawator çelegi üçin goşa gurçuk siňdiriji disk

Gysga düşündiriş:

1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.
2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.
3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.
4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.
5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany
Marka Model Hyzmat Ölçegi Şahadatnama Bukja Kepillik
XZWD Iki gurçuk siňdiriji disk OEMCustomized Standart ISO9001 Faner gapagy 1 ýyl

1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.
2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.
3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.
4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.
5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 

JG4A9265

 

 

Soraglaryňyz ýa-da talaplaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Jikme-jik suratlar
2   Hf0068f0ea2e744c78c862b01acb85090J   H9b4c32fb02094a1197a457681f413508j   H90463ae9706b463c9e05df3c6c45fa1cj
HTB1NWt0FVXXXXXeaXXXq6xXFXXX4 1.Eger adaty önümleri satyn alýan müşderi bolsaňyz, jikme-jik çyzgylar üçin müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris
2.Eger-de ýöriteleşdirilen önümler gerek bolsa, çyzgyny maňa iberiň, men sitata we önümçilik wagtyny size bererin.
3. Başga talaplaryňyz bar bolsa, maňa ýüz tutup bilersiňiz.Wagtynda jogap bererin.

Önümlerimizi göreniňiz üçin sag boluň, pikirleriňize ýokary baha berler.

Hyzmatlarymyz we güýjümiz

1. Ygtybarly üpjün edijilerden çig mal;
2. Önümçilik prosesi ISO9001 Hil dolandyryş ulgamyna berk laýyk gelýär.
3. Işiň hiline gözegçilik etmek we gowşurylmazdan ozal 100% taýýar önüm barlagy;
4. Müşderiniň haýyşy boýunça üçünji tarap önüm barlagy kabul ederliklidir.
5. Programma derňewi üçin standartlaşdyrylan önüm dizaýn prosesini we APQP, PPAP, FEMA kabul etmek.
OEM

1. Adaty önümleri we standart däl önümleri hödürleýäris;
2. customöriteleşdirilen nusgalary, ýöriteleşdirilen çyzgylary, öýme-öý kartalaşdyrmak we beýleki hyzmatlary hödürleýäris;
3. Dizaýn, gaýtadan işlemek, gaplamak, daşamak we ş.m. ýaly hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýäris.

Şahadatnamalar
 H42572c9448c94f289fa5c48a96166f53n
Kompaniýanyň maglumatlary

Hefcd4a42e0244113b9f823683617d14bz

Ajaýyp önümleri öndüreris we müşderilerimize üznüksiz maksadymyz hökmünde kanagatlanarly amaly tejribe bereris.Müşderilere ýokary hilli önümler bermek üçin hünär ussatlygymyzy ulananymyz üçin örän şatdyrys we üznüksiz hyzmatdaşlygyň üsti bilen özara düşünişmegi we aragatnaşygy ösdüreris we ýeňiş gazanarys diýip umyt edýäris.

Gaplamak we eltip bermek

1. Posdan goraýan ýag bilen doldurmak
2. gorag gatlaklary bilen gaplamak
3. Faner korpusynda berkidilen, Palet, Polat çarçuwasy
Hcea162ffe6734d1296470e82d02f539cz
Sorag-jogap

Soraglaryňyz ýa-da talaplaryňyz bar bolsa müşderi hyzmatyna ýüz tutup bilersiňiz.

Müşderi hyzmatymyzyň 24 sagadyň dowamynda size jogap berjekdigine söz berýäris.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň