SE seriýaly ýeňil disk

 • Hot sale Stock Welding Positioner machine SE12 Slewing drive

  Gyzgyn satuw Bir Stocka kebşirleýiş pozisiýa enjamy SE12 leňňe sürüjisi

  Slehli modeller üçin SE3 ~ SE25-den çalt eltip bermek üçin aksiýamyz bar

 • Spot sale!!!2021 Hot China slew drive best price slewing SE7

  Spot satuwy !!!

  “Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.”Esasan port tehnikasynda, magdançylyk tehnikasynda, kebşirleýiş tehnikasynda, gurluşyk ulaglarynda, modully ulaglarda, ýeke ýa-da goşa okly gün yzarlaýyş ulgamlarynda ulanylýan, rulman / süpürgiji halka / pyçakly tegelek we pyçakly sürüjini ökde öndüriji we eksport ediji. we ýel energiýasy ulgamlary we ş.m.

 • Stock Small size Slewing drive for Automation equipment

  Bir Stocka Awtomatlaşdyryş enjamlary üçin kiçi göwrümli sürüji

  1. Kiçijik ululykdaky ätiýaçlyk sürüji

  2. Lighteňil agramly Sürüji

  3. Rulman bilen takyk süýşüriji

 • XZWD Stock Slewing drive worm gear drive with short delivery time

  XZWD aksiýa gysga eltiş wagty bilen gurçuk dişli hereketlendiriji

  “Xuzhou Wanda Slewing Ring Co., Ltd.”, rulmanlary we pyçakly sürüjileri Hytaýyň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde dizaýn, önümçilik, gözleg we ösüş we satuwy birleşdirýär.

  Güýçli tehniki güýji, güýçli önümçilik kuwwaty we doly synag enjamlary bar.

  Bazara uýgunlaşmak üçin kompaniýamyz iki önümçilik zawodyny döretdi we önümçilik enjamlaryny goşdy.Häzirki wagtda aýlawly hereketlendiriji modelleriň hemmesi ätiýaçda we bolup biler

  ýedi günüň içinde iberildi.

 • Slewing Drive SE12 in Stock For Solar Tracking | XZWD

  Gün yzarlamak üçin aksiýada SE12 süýşüriji |XZWD

  1.Güýçlendiriji sürüjini esasan ýekeje gurçukly sürüjä, goşa gurçukly sürüjä we ýörite sürüji görnüşe bölmek bolar.

  2.Güýçli sürüjini ýygnamak, saklamak we tygşytlamak aňsat

  3.Slaw sürüjisi çykdajylary azaldyp biler

 • XZWD Precision Solar tracking Slewing drive SE5

  XZWD Precision Gün yzarlaýyş Slewing sürüjisi SE5

  1. Berkidilen jaý örtügi takyk IP65.
  2. Süýşüriji hereketlendiriji dürli hereketlendirijilere gabat gelip biler (AC, DC, Gidrawlik)
  3. Bizde SE seriýasy, WEA seriýasy, leeke gurçuk we goşa gurçuk bar.

  4.OEM elýeterli

 • XZWD Solar Tracking Enclosed Housing SE7 Slewing Drive

  XZWD Gün yzarlaýyş jaýy SE7 ýeňil sürüjisi

  1. Berkidilen jaý örtügi, tozan geçirmeýän, ýagyşdan goraýan we poslama garşy hadysalar üçin ýokary talap üçin has ýokary ýagdaýa degişlidir.
  2. Süýşüriji sürüjiniň “Presion” IP65 synpy
  3. Esasan port enjamlary, magdan enjamlary, kebşirleýiş enjamlary, gün yzarlamak we ş.m.
  4. leňiji sürüjide SE we WEA seriýalary bar.
  5. Müşderi üçin üýtgeşiklik girizip ýa-da täze modelleri düzüp bileris

 • Double Worm Slewing Drive For Excavator Bucket

  Ekskawator çelegi üçin goşa gurçuk siňdiriji disk

  1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.
  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.
  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.
  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.
  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • XZWD SE9 Slewing drive for solar tracking system

  XZWD SE9 Gün yzarlaýyş ulgamy üçin ýeňil hereketlendiriji

  1. Berkidilen jaý örtügi, tozan geçirmeýän, ýagyşdan goraýan we poslama garşy ýokary talaplar üçin has ýokary ýagdaýa degişlidir.Takyk IP65.
  2. Dürli hereketlendirijiler (AC, DC, Gidrawlik) müşderiniň islegine görä dizaýn edilip bilner.
  3. Örüji halkany esasy komponent hökmünde kabul etmek bilen, bir wagtyň özünde eksenel güýji, radial güýji we egilme pursatyny göterip biler.Süýşüriji hereketlendiriji modully tirkeglerde, ähli görnüşli kranlarda, howa iş platformasynda, gün yzarlaýyş ulgamlarynda we ýel energiýasy ulgamlarynda giňden ulanylýar.
  4. Müşderi üçin yzygiderli modelleri hödürläp bileris.
  5. Müşderi üçin dürli reňkler berip bileris.
  6. Müşderi üçin üýtgeşiklik girizip ýa-da täze modelleri dizaýn edip bileris.

 • Hot sale SE7 slewing drive |Wanda

  Gyzgyn satuw SE7 ýeňil sürüjisi | Wanda

  Çalt Jikme-jiklikler
  Görnüşi: Slewing Drive
  Ulanylýan pudaklar: Önümçilik zawody, enjamlary abatlaýyş dükanlary
  Marka ady: Wanda
  Model belgisi: SE7
  Aýratynlyk: Berkidilen ýaşaýyş jaýy
  Bahalandyrylan çykyş momenti 1.5 kN.m
  Tolkun pursat momenti 13.5 kN.m
  Statik eksenel ýük 133 kN
  Statik radial ýük 53 kN
  Dinamiki eksenel ýük 32 sagat
  Tork saklamak 10.4 sagatda
  Diş gatnaşygy 73: 1
  Gözegçilik takyklygy ≤ 0,15 °
  Öz-özüňi gulplamak Hawa
  Agramy 23kg
  Şahadatnama: CCS
  Gelip çykan ýurdy Hytaý
  Hyzmat: OEM hyzmaty.Dizaýn hyzmaty
 • slewing drive for solar tracker with 24V DC motor

  24V DC hereketlendirijisi bilen gün yzarlaýjy üçin ýeňil hereketlendiriji

  24V DC hereketlendirijisi bilen gün yzarlaýjy üçin ýeňil hereketlendiriji
  Gelip çykan ýeri: Hytaýyň Jiangsu (materik)
  Marka ady: Wanda
  Motor: Gidrawlik motor we AC motor we 24V DC motor
  Kepillik: 12 aý

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň