SE seriýaly ýeňiji disk

 • XZWD qualityokary hilli SE seriýasy Gün yzarlaýyş ulgamy üçin ýeňil hereketlendiriji

  XZWD qualityokary hilli SE seriýasy Gün yzarlaýyş ulgamy üçin ýeňil hereketlendiriji

  1. Berkidilen jaý örtügi, esasan tozan, ýagyşdan we poslama garşy hadysalar üçin ýokary talap üçin has ýokary şertlere degişlidir.Takyk IP65.
  2. Dürli hereketlendirijiler (AC, DC, Gidrawlik) müşderiniň islegine görä dizaýn edilip bilner.
  3. Öldüriji halkany esasy komponent hökmünde kabul etmek bilen, bir wagtyň özünde eksenel güýji, radial güýji we egilme pursatyny göterip biler.Süýşüriji hereketlendiriji modully tirkeglerde, ähli görnüşli kranlarda, howa iş platformasynda, gün yzarlaýyş ulgamlarynda we ýel energiýasy ulgamlarynda giňden ulanylýar.
  4. Müşderi üçin yzygiderli modelleri hödürläp bileris.
  5. Müşderi üçin dürli reňkler berip bileris.
  6. Müşderi üçin üýtgeşiklik girizip ýa-da täze modelleri dizaýn edip bileris.

 • Gyzgyn satuw Hytaý XZWD gurçuk dişli SE7 sürüjisi

  Gyzgyn satuw Hytaý XZWD gurçuk dişli SE7 sürüjisi

  “Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.”esasan port tehnikasynda, dag magdanlarynda, kebşirleýiş maşynlarynda, gurluşyk ulaglarynda, modully ulaglarda, ýeke ýa-da goşa okly gün yzarlaýyş ulgamlarynda ulanylýan, rulman / pyçak halkasy / pyçakly tegelek we öldüriji sürüjiler / öldüriji hünärmen öndüriji we eksport ediji. we kiçi ýel energiýa ulgamlary we ş.m.

 • Spot satuwy !!! 2023 Gyzgyn Hytaý iň gowy baha SE7-ni öldürdi

  Spot satuwy !!! 2023 Gyzgyn Hytaý iň gowy baha SE7-ni öldürdi

  XZWD Slewing Bearing Co., Ltd.esasan port tehnikasynda, dag magdanlarynda, kebşirleýiş maşynlarynda, gurluşyk ulaglarynda, modully ulaglarda, ýeke ýa-da goşa okly gün yzarlaýyş ulgamlarynda ulanylýan, rulman / pyçak halkasy / pyçakly tegelek we öldüriji sürüjiler / öldüriji hünärmen öndüriji we eksport ediji. we kiçi ýel energiýa ulgamlary we ş.m.

 • Mehaniki enjamlar üçin gidrawlik hereketlendiriji bilen SE17 ýeňil sürüji

  Mehaniki enjamlar üçin gidrawlik hereketlendiriji bilen SE17 ýeňil sürüji

  Gidrotehniki hereketlendiriji hereketlendiriji, ekskawatorlar, kranlar, buldozerler we ş.m. ýaly mehaniki enjamlarda giňden ulanylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde beýleki hereketlendiriji enjamlar bilen deňeşdirilende.

 • Gyzgyn satuw SE7 ýeňil sürüjisi | XZWD

  Gyzgyn satuw SE7 ýeňil sürüjisi | XZWD

  Çalt Jikme-jiklikler
  Görnüşi: Leňňe sürüjisi
  Ulanylýan pudaklar: Önümçilik zawody, enjamlary bejermek dükanlary
  Marka ady: XZWD
  Model belgisi: SE7
  Aýratynlyk: Berkidilen ýaşaýyş jaýy
  Bahalandyrylan çykyş momenti 1.5 kN.m
  Tolkun pursat momenti 13.5 kN.m
  Statik eksenel ýük 133 kN
  Statik radial ýük 53 kN
  Dinamiki eksenel ýük 32 sagat
  Tork saklamak 10.4 kN.m
  Diş gatnaşygy 73 : 1
  Gözegçilik takyklygy ≤ 0,15 °
  Öz-özüňi gulplamak Hawa
  Agram 23kg
  Şahadatnama: CCS
  Gelip çykan ýurdy Hytaý
  Hyzmat: OEM hyzmaty.Dizaýn hyzmaty
 • XZWD Gün yzarlaýyş jaýy SE7 ýeňil sürüjisi

  XZWD Gün yzarlaýyş jaýy SE7 ýeňil sürüjisi

  1. Berkidilen ýaşaýyş jaýy, esasan tozan, ýagyşdan we poslama garşy hadysalar üçin ýokary talap üçin has ýokary şertlere degişlidir.
  2. Süýşüriji sürüjisi Presion synp IP65
  3. Esasan port tehnikasy, dag magdanlary, kebşirleýiş maşynlary, gün yzarlamak we ş.m.
  4. leeňiş sürüjisinde SE we WEA seriýalary bar.
  5. Müşderi üçin üýtgeşiklik girizip ýa-da täze modelleri düzüp bileris

 • Gyzgyn satuw Bir Stocka kebşirleýiş enjamy SE12 leeňiş sürüjisi

  Gyzgyn satuw Bir Stocka kebşirleýiş enjamy SE12 leeňiş sürüjisi

  Slehli modeller üçin SE3 ~ SE25-den çalt eltip bermek üçin aksiýamyz bar

 • Bir Stocka Awtomatlaşdyryş enjamlary üçin kiçijik ululyk

  Bir Stocka Awtomatlaşdyryş enjamlary üçin kiçijik ululyk

  1. Kiçijik ululykdaky ätiýaçlyk sürüji

  2. lighteňil agramly Sürüji

  3. Rulman bilen takyk süýşüriji

 • Gün yzarlamak üçin aksiýadaky SE12 sürüjisi |XZWD

  Gün yzarlamak üçin aksiýadaky SE12 sürüjisi |XZWD

  1.Güýçlendiriji sürüjini esasan ýekeje gurçuk sürüjisi, iki sany gurçuk sürüjisi we ýörite sürüji görnüşe bölmek bolar.

  2. Süýşüriji sürüjini ýygnamak, saklamak we boş ýer tygşytlamak aňsat

  3.Seňňe sürüjisi çykdajylary azaldyp biler

 • XZWD Precision Gün yzarlaýyş Slewing sürüjisi SE5

  XZWD Precision Gün yzarlaýyş Slewing sürüjisi SE5

  1. Berkidilen jaý öldüriji sürüjisi Takyk derejeli IP65.

  2. Süýşüriji hereketlendiriji dürli hereketlendirijilere gabat gelip biler (AC, DC, Gidrawlik)

  3. Bizde SE seriýasy, WEA seriýasy, leeke gurçuk we goşa gurçuk bar.

  4.OEM elýeterli

 • Ekskawator çelegi üçin goşa gurçuk siňdiriji disk

  Ekskawator çelegi üçin goşa gurçuk siňdiriji disk

  1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.
  2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.
  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.
  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.
  5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • 24V DC hereketlendirijisi bolan gün yzarlaýjy enjam

  24V DC hereketlendirijisi bolan gün yzarlaýjy enjam

  24V DC hereketlendirijisi bolan gün yzarlaýjy enjam
  Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý (materik)
  Marka ady: XZWD
  Motor: Gidrawlik hereketlendiriji we AC motor we 24V DC motor
  Kepillik: 12 aý

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň