Flanes görnüşi

 • Adaty ululykdaky inçe eňňit halkasy

  Adaty ululykdaky inçe eňňit halkasy

  1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.
  2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.
  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.
  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.
  5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

  6.Flanes görnüşi, dişli diş görnüşi

  - daşarky dişli armatura

  Içerki dişli armatura

  - Dişli dişli rulman

   

 • Hytaýda ýasalýan podşipnik podşipnik, ýeňil halka podşipnikleri

  Hytaýda ýasalýan podşipnik podşipnik, ýeňil halka podşipnikleri

  1. Biz on ýyldan gowrak wagtlap podşipnik öndüriji.
  2. Bizde ösen mehaniki enjamlar we berk hil gözegçilik topary bar.
  3. Netijeli önümçilik tizligi we wagtynda eltip bermek hyzmaty.
  4. Adaty we standart däl önümçiligi kabul ediň.

 • XZWD | Gaplamak üçin ýeňil ýeňil podşipnikler

  XZWD | Gaplamak üçin ýeňil ýeňil podşipnikler

  Lighteňil ýeňil podşipniklerýeňil borjy bar, ýöne aýlanmaga mätäç.Çüýşäni gaplaýan maşyn ýaly.Armatura podşipnik gaplaýyş maşynyny rahat öwrüp we içgileri dolduryp biler.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň