Taryh

“Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co. , Ltd.”
2020 DÜZGÜN SESI END GOWY TERJIME EDIP BOLAN GÖRNÜŞLI TERJIME EDIP BOLAN GÖRNÜŞLI DÜZGÜN

8f2940af

2021

“Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.”täze zawoda göçdi.

2020

Jiangsu Shuangzheng Machinery Co., ltdöndürildi.

2019

Fengxian zawodynyň gurluşygyny tamamlaň we enjamlary guruň. Sýuzhou 2 zawodynyň gurluşygyna başlaň

2018

Xuzhou zawody üçin alnan ISO9001: 2015 şahadatnamasy üçin ulanylýan auksion arkaly 78,667 ㎡ ýer aldyk.

2017

Hytaýyň klassifikasiýa jemgyýeti (CCS) şahadatnamasy.

2016

“Fengxian” zawodynyň meýdany 66,667㎡ bolan maýa goýumlaryny meýilleşdirýän 5S dolandyryş we ýuka önümçilik

2015

Deňiz meýdanyna girdi we BV önüm şahadatnamasyny berip biler.

2014

Nookda täze zawoda göçürildi.15 guaksiýa ýoly.

2013

Örtükli sürüjini we putinto önümçiligini ösdürdi.

2012

Kabul edilen ISO9001: 2008 Hil ulgamy kepilnamasy.

2011-nji ýyl

“Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd” döredildi.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň