Zawod üpjünçiligi Qualityokary hilli üç hatar rolikli egin-eşik

Gysga düşündiriş:

Üç hatar rolikli podşipnikler uly iş radiusyny talap edýän agyr maşynlarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Zawod üpjünçiligi Qualityokary hilli üç hatar rolikli egin-eşik
XZWD agyr ýük göteriji güýç üç hatar rolikli (13 seriýa) Dişli dişli halka götermezden

Üç hatar rolikli halkaly rulonyň ýokarky, aşaky we radial geçelgesini aýyrýan üç sany oturgyç bar, bu arkaly rulonlaryň her hatarynyň ýüki kesgitlenip bilner.Şeýlelik bilen bir wagtyň özünde dürli ýük göterip bilýär we ýük göterijiligi dört görnüşiň iň ulusydyr.

1. Gurluşy:

Üç hatar rolikli rulman üç dürli görnüşi bar:
dişli ýok
daşarky dişli
içki enjamlar

 

2. Aýratynlyklary
Üç hatar rolikli podşipnikleriň aşakdaky aýratynlyklary bar:
Has uly eksenel we radial ölçeg, ykjam gurluş

 

3. Arza
üç hatar rolikli rulmanlar, çelek tigirli ekskawatorlar, tigirli kranlar, gämi kranlary, gämi duralgasy, awtoulag kranlary we ş.m. ýaly uly iş radiusyny talap edýän agyr maşynlarda giňden ulanylýar.

Üç hatar rolikli rulman rulmanlary üçin katalog goşulandyr, islegiňize görä laýyk armatura saýlap bilersiňiz.

Üç sany rolikli rulman katalogy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň