Içerki enjamlar Deňiz kranlary üçin üç hatar rolik

Gysga düşündiriş:

1. Üç hatar rulonly rulman üç oturgyç halkadan ybarat

2. Üç hatar rolikli rulman agyr ýük göterýär

3. Üç hatar rolikli rulman iň ýokary kuwwat


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

“Xuzhou Wanda Slewing Bearing Company” Hytaýyň gurluşyk tehnikasynyň esasyny düzýän Sýuçhouou Jiangsu welaýatynda ýerleşýär.

XZWD, gözleg we dizaýny, dizaýny we önümçiligi birleşdirýän, rulman we pyçakly sürüjini öndüriji.

Biziň kompaniýamyz induksiýa söndüriji torna eýe, ähli podşipnikleriň geçelgesi ýerüsti induksiýa söndürilýär.

Gatylygy 55HRC ~ 62HRC aralygynda kepil geçer we söndürmek üçin ýeterlik çuňluga ýetip biler.

Dişleriň aýrylmaz söndürilmegini edip bileris, ekskawator öldürmek üçin has gowy ulanylýar.

Indi biz XCMG, SANY we Hytaýdaky we daşary ýurtdaky islendik uly kompaniýany hem üpjün edýäris.

Uly göwrümli diametri üçin tigirli ekskawator, gämi krany, basgançakly týuretler we ş.m. ýaly agyr ýük maşynlary üçin aýratyn amatly.

Şeýle hem ISO9001: 2015, CCS, SGS alýarys, üçünji tarapyň barlagyny kabul edýäris, hilimiz synagdan geçýär.

133

Arza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biziň artykmaçlygymyz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň