XZWD | ODM ýöriteleşdirilen halka halkasy WD-061.20.1094F inçe görnüşli rulman

Gysga düşündiriş:

Highokary hilli pyçak öndürip bileris.WD-061 seriýasynda aşakdaky aýratynlyk bar:
Gurluşy: dört nokat kontakt topy rulman
Diş dişleri: daşarky
Möhürleriň görnüşi: goşa möhürler
Material: 50Mn / 42CrMo / C45
Önümiň beýany: weeňil ýeňil podşipnikler dürli in engineeringenerçilik wariantlary üçin amatly we agram möhüm faktor bolanda has amatlydyr, XZWD Bearing-iň pyçak rulmanlary baradaky hünärmenleri, önümleriňiz we in engineeringenerçilik taslamalaryňyz üçin iň oňat böleklere bil baglap biljekdigiňizi kepillendirýär. mümkin bolan iň oňat hereket we netijelilik.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

XZWD | ODM özleşdirildihalkaWD-061.20.1094F inçe görnüşli podşipnik
XZWD markasyWD-061 seriýasydaşarky dişli rulmanlar, ýeňil seriýalara degişlidirhalkapodşipnikler, ýeňil agram we aňsat gurnama aýratynlygy bar.Durnukly aýlanmagy we ýokary işleýiş takyklygyny üpjün ediň.
Islegiňize görä öndürip bilerdik, aşakda spesifikasiýa islegiňiz bilen üýtgedilip bilner.

WD-061 seriýaly spesifikasiýa

Kompaniýamyz hakda has giňişleýin öwrenmek ýa-da gurnamagyň ululygy, agramy, esasy dinamiki ýük derejesi, ýük, çäklendiriji tizligi we arassalanylyşy bilen baglanyşykly dört nokatly kontakt şar rulmanlaryny gurmak boýunça görkezmeleri almak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Çyzgylar isleg boýunça elýeterlidir.Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

  • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary

  • Highokary takyk enjamlar üçin ulanylýan içerki dişli 113 seriýaly halka
  • Kebşirleýiş pozisiýasy üçin ökde öndüriji öndüriji öndüriji
  • Rota-stol tirkegleri üçin ýokary hilli XZWD halkaly halka
  • Adaty ululykdaky inçe eňňit halkasy
  • Robert üçin ýeňil rulman
  • Kebşirleýiş pozisiýalary üçin ýeňil rulman

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň