Qualityokary hilli senagat robot ýaragy Slew Drive ulanýar

Gysga düşündiriş:

Slew drive, önümçilik programmalarynda ygtybarly we tehniki hyzmat etmez.Robot golunda ulanylyp bilner.Öndüriji zawodlar we senagat tehnikasy, hereket hereketine we aýlaw momentine gözegçilik etmek üçin ýeňil hereketlendirijileri ulanýarlar.Mehaniki enjamlar we robotlar ýerleşiş takyklygy we yzygiderli işlemegi üçin pyçaklara bil baglaýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Qualityokary hilli senagat robot ýaragy Slew Drive ulanýar

4358fc8a

Slew drive, önümçilik programmalarynda ygtybarly we tehniki hyzmat etmez.Robot golunda ulanylyp bilner.Önümçilik zawodlary we senagat tehnikasysürüjigüýç hereketine we aýlaw momentine gözegçilik etmek üçin.Mehaniki enjamlara we robotlara bil baglaýarlarsürüjiýerleşdiriş takyklygy we yzygiderli öndürijiligi üçin.

ROboteicýaraglaregilip we öwrüp bilýän bogunlary bolan mehaniki enjamlardyr.Olar kompýuter tarapyndan dolandyrylýan elektrik hereketlendirijileri bilen dolandyrylýar.Gurallar goluň “eli” ujuna ýerleşdirilip bilner we kompýuter olary kesmek, burawlamak, kebşirlemek we reňklemek ýaly dürli işleri ýerine ýetirmek üçin programmirlendi.Şeýle hem, radioaktiw materiallary ýa-da ýarylmadyk bombalary ulanmak ýaly howply meseleler üçin ulanylýar.

index

Egrilen diş gurluşynyň dizaýny bilen, WEA Slewing sürüjisi agyr ýadawlyga we baglanyşyk ukybyna eýe, bu agyr we orta tizlikli amaly enjamlar üçin amatly, Robotic Arm programmasy üçin amatly.

WEA Slewing sürüjisiniň katalogyny görüp bilersiňiz.

7b4a85251

Sürüji hereketlendiriji radial we eksenel ýükleri ygtybarly saklap bilýän, şeýle hem aýlanmak üçin tork geçirip bilýän dişli gutydyr.Aýlanma bir okda ýa-da köp okda bolup biler.Süýşüriji hereketlendirijiler dişli enjamlar, podşipnikler, möhürler, ýaşaýyş jaýy, motor we beýleki kömekçi komponentleri öndürmek we taýýar dişli gutujyga ýygnamak arkaly ýasalýar.

Sürüji hereketlendiriji, bir basgançakly dişli enjamlaryň köp bölegini üpjün etmek üçin takyk kinematikany ulanýar.Rulmanlar we dişli enjamlar, agramy we öndürijiligi gowulandyrmak üçin kiçijik, öz-özüne bagly we gurnama taýyn gabyna ýygnalýar.Sýuzhou Wanda öldüriji rultejribeli hökmündesürüjisiöndüriji, ýokary hilli sürüjileri üpjün etmek mümkinçiligimiz bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň