robot üçin uly diametrli dört nokat kontakt topy aýlaw stoly

Gysga düşündiriş:

1.Single Row Dört nokat kontakt topy eli podşipnikler.
2.Single Row Crossed Roller Slewing podşipnikleri
3. Iki gezek hatar pökgi podşipnikleri
4. Üç hatar rolikli ýeňil podşipnikler
5.Bu bölümiň ýeňil podşipnikleri (Lightagtylyk görnüşi).
6.Bu bölümiň ýeňil podşipnikleri (flanes görnüşi)


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

>> Haryt görnüşi:

1.Single Row Dört nokat kontakt topy eli podşipnikler.
2.Single Row Crossed Roller Slewing podşipnikleri
3D goşa hatar şar görnüşli podşipnikler
4. Üç hatar rolikli ýeňil podşipnikler
5.Bu bölümiň ýeňil podşipnikleri (Lightagtylyk görnüşi).
6.Bu bölümiň ýeňil podşipnikleri (flanes görnüşi)

Goýmalar

ýel generatory, Deňiz Kran, Deňiz Kran, Gämi duralgasy ykjam kran, Ferris tekeri, staker, düşüriji, Gurluşyk enjamlary, Ladle týuret, galkan maşyn, radar we ş.m.
Slewing bearing composes

Üstünlikleri

1. Dürli ululykdaky halkaly podşipnikleri üpjün edip bileris.
2. Görnüşi: Diş däl, içki dişler, daşarky dişler
3. Diametri diapazony: 200mm ----- 4500mm, Agram aralygy: 20kg -------- 5100kg
4. Müşderiniň isleglerine görä dizaýn we önümçilik, OEM göteriji.
5. qualityokary hilli göteriji, bäsdeşlik bahasy, gyssagly eltip bermek we iň gowy hyzmatlar.

Standartlar

ISO9001 2008, SGS, CCS
Çig mal 50Mn, 42CrMo
Awtoulag ýolunyň gatylaşmagy 55-62HRC
Dişli gaty 50-60HRC
Ricaglamak Greaglamak
Kepillik 1 ýyl

 

Kompaniýanyň tertibi

Dört nokat kontakt podşipnikleri
- ýüklemezden bu halka halkalary berk we gaty talap edilýän amalda subut edilýär;ýanaşyk gurluşygyň tekizligine we perpendikulýarlygyna diňe az talap edýärler
- podşipnikiň takyklygy we berkligi üçin pes talaplary bolan programmalar üçin amatly, mysal üçin ýönekeý metal işleýän maşynlarda, ýel elektrik enjamlarynda we gurluşyk tehnikalarynda!
Dünýä belli global gyzgyn satuw Xuzhou Wanda dört nokat kontakt topy aýlanýan aýlawly halkaly podşipnik
Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňil rulman2 oturgyç halkadan durýar. Dizaýnda ykjam we agramy ýeňil. Toplar dört nokatda tegelek ýaryş bilen baglanyşýarlar, şol bir wagtyň özünde eksenel güýç, radial güýç we netijäniň pursaty döräp biler.
Konweýerleri öldürmek, elleri we pozisiýalary kebşirlemek, ýeňil, orta kranlar, ekskawatorlar we beýleki in engineeringener maşynlary üçin ulanylyp bilner.
Önümler şulary öz içine alýar: leeke we goşa hatar top, üç hatar rulon, haçly rulon möhürlenen we açylmadyk içerki dişli, daşarky dişli we dişli däl arassalamak ýa-da öňünden ýüklenen
1
- Hilimize we tygşytlylygymyza hormat goýduk
- Müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyk gelýän adaty rulman dizaýnlaryny hödürleýäris
- Wagtynda jogap beriň. Soraglar 24-den 48 sagada öwrülýär


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň