robot üçin uly diametrli dört nokat kontakt topy aýlaw stoly

Gysga düşündiriş:

1.Single Row Dört nokat kontakt topy ýeňli podşipnikler.
2.Single Row kesilen rolikli ýeňli podşipnikler
3. Iki gezek hatar pökgi podşipnikleri
4. Üç hatar rolikli ýeňil podşipnikler
5.Bu bölümiň ýeňil podşipnikleri (Lightagtylyk görnüşi).
6.Bu bölümiň ýeňli podşipnikleri (Flanes görnüşi)


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

>> Haryt görnüşi:

1.Single Row Dört nokat kontakt topy ýeňli podşipnikler.
2.Single Row kesilen rolikli ýeňli podşipnikler
3D goşa hatar ýeňli podşipnikler
4. Üç hatar rolikli ýeňil podşipnikler
5.Bu bölümiň ýeňil podşipnikleri (Lightagtylyk görnüşi).
6.Bu bölümiň ýeňli podşipnikleri (Flanes görnüşi)

Goýmalar

ýel generatory, Deňiz Kran, Deňiz Kran, Gämi duralgasy, Ferris tekeri, staker, düşüriji, Gurluşyk enjamlary, Ladle týuret, galkan maşyn, radar we ş.m.
Leňiji podşipnik düzýär

Üstünlikleri

1. Dürli ululykdaky halkaly podşipnikler bilen üpjün edip bileris.
2. Görnüşi: Diş däl, içki dişler, daşarky dişler
3. Diametri diapazony: 200mm ----- 4500mm, Agramy: 20kg -------- 5100kg
4. Müşderiniň isleglerine görä dizaýn we önümçilik, OEM göteriji.
5. qualityokary hilli göteriji, bäsdeşlik bahasy, gyssagly eltip bermek we iň gowy hyzmatlar.

Standartlar

ISO9001 2008, SGS, CCS
Çig mal 50Mn, 42CrMo
Awtoulag ýolunyň gatylaşmagy 55-62HRC
Dişli gaty 50-60HRC
Ricaglamak Greaglamak
Kepillik 1 ýyl

 

Kompaniýanyň tertibi

Dört nokat kontakt podşipnikleri
- ýüklemän bu halkalar berk we gaty talap edilýän amalda subut edilýär;ýanaşyk gurluşygyň tekizligine we perpendikulýarlygyna diňe az talap edýärler
- podşipnikiň takyklygy we berkligi üçin pes talaplary bolan programmalar üçin amatly, mysal üçin ýönekeý metal işleýän maşynlarda, ýel elektrik enjamlarynda we gurluşyk tehnikalarynda
Dünýä belli global gyzgyn satuw XZWD Dört nokat kontakt topy aýlanýan tegelek aýlaw halkasy
Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňil rulman2 oturgyç halkadan durýar. Dizaýnda ykjam we agramy ýeňil. Toplar tegelek ýaryş bilen dört nokatda aragatnaşyk saklaýar, şol bir wagtyň özünde eksenel güýç, radial güýç we netijäniň pursaty döräp biler.
Öldüriji konweýer, elleri we pozisiýalary kebşirlemek, ýeňil, orta derejeli kranlar, ekskawatorlar we beýleki in engineeringener maşynlary üçin ulanylyp bilner.
Önümler şulary öz içine alýar: leeke we goşa hatar top, üç hatar rulon, möhürlenen we açylmadyk içerki dişli, daşarky dişli we dişli arassalama ýa-da öňünden ýüklenen
1
- Hilimize we tygşytlylygymyza hormat goýduk
- Müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyk gelýän adaty rulman dizaýnlaryny hödürleýäris
- Wagtynda jogap beriň. Soraglar 24-den 48 sagada öwrülýär


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň