Beton garyşyk nasos ýük awtoulagynyň ulanylýan halka halkasy

Gysga düşündiriş:

Nasos ýük awtoulaglarynyň köp görnüşi bar, meselem: beton garyjy nasos ýük maşyny, nasos ýük awtoulagy, ykjam nasos ýük awtoulagy, sili gözegçilikde saklaýan nasos ýük awtoulagy we ş.m .;bu nasos awtoulaglary örän möhüm geçiriji komponentden aýrylmaz:öldürmek jaňrulman.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Nasos ýük awtoulaglarynyň köp görnüşi bar, meselem: beton garyjy nasos ýük maşyny, nasos ýük awtoulagy, ykjam nasos ýük awtoulagy, sili gözegçilikde saklaýan nasos ýük awtoulagy we ş.m .;bu nasos awtoulaglary örän möhüm geçiriji komponentden aýrylmaz:öldürmek jaňrulman.

c56c036a

Therulmanüç bölekden durýar: içki halka, daşky halka we togalanýan element.Şol bir wagtyň özünde ullakan göterip bilýäreksenel güýç, radial güýç we belli bir egilme pursaty.Bu hemmetaraplaýyn öndürijilikli umumy maksatly uly göwrümli.Içki we daşarky togalanýan halkalar, aýlaw stoluna ýa-da şassi çarçuwasyna degişlilikde ýokary güýçli boltlara eýe.

Taslama prosesinderulmanbeton nasos awtoulagynyň, soňky ýyllarda toplanan tejribä we hasaplamalara görä, köplenç şolary saýlaýarysaýlawly stolhas uly eksenel ýük göterip bilýär.Aýlanýan stol podşipnikleriköplenç iki görnüşe bölünýär:Leeke hatar topyrulmanweLeeke hatarhaçrolikli rulman.

00

Sýuzhou Wanda pyçakly podşipniküpjün etdipodşipniklerbelli içerki we daşary ýurt nasos ýük awtoulag öndürijileri üçin we baý tejribä eýe.Gerek bolsapodşipniklernasos ýük awtoulaglary üçin haýyşbiziň bilen habarlaşyň.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň