Beton garyşyk nasos ýük awtoulagynyň ulanylýan halka halkasy

Gysga düşündiriş:

Nasos ýük awtoulaglarynyň köp görnüşi bar, meselem: beton garyjy nasos awtoulagy, nasos ýük maşyny, ykjam nasos ýük awtoulagy, suw joşmasyna garşy ykjam nasos ýük awtoulagy we ş.m .;bu nasos awtoulaglary örän möhüm geçiriji komponentden aýrylmaz:öldürmek jaňrulman.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Nasos ýük awtoulaglarynyň köp görnüşi bar, meselem: beton garyjy nasos awtoulagy, nasos ýük maşyny, ykjam nasos ýük awtoulagy, suw joşmasyna garşy ykjam nasos ýük awtoulagy we ş.m .;bu nasos awtoulaglary örän möhüm geçiriji komponentden aýrylmaz:öldürmek jaňrulman.

c56c036a

Therulmanüç bölekden durýar: içki halka, daşky halka we togalanýan element.Şol bir wagtyň özünde uly göterip bilýäreksenel güýç, radial güýç we belli bir egilme pursaty.Bu hemmetaraplaýyn öndürijilikli umumy maksatly uly göwrümli.Içki we daşarky togalanýan halkalar, aýlanýan stol ýa-da şassi çarçuwasyna degişlilikde ýokary güýçli boltlara eýe.

Taslama işinderulmanbeton nasos ýük awtoulagynyň, soňky ýyllarda toplanan tejribä we hasaplamalara görä, köplenç saýlaýarysaýlawly stolhas uly eksenel ýük göterip bilýär.Aýlanýan stoly podşipniklerköplenç iki görnüşe bölünýär:Leeke hatar topyrulmanweLeeke hatarhaçrulon.

00

XZWD ýeňil rulmanüpjün etdipodşipniklerbelli içerki we daşary ýurt nasos ýük awtoulag öndürijileri üçin we baý tejribesi bar.Gerek bolsapodşipniklernasos ýük awtoulaglary üçinbilen habarlaşyň.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň