Chinaokary hilli Hytaý zawody Kiçijik ekskawator ýeňil halkasy bilen üpjün edýär

Gysga düşündiriş:

Kiçijik ekskawatoryň podşipnikini her iki-üç ýyldan bir gezek çalyşmaly.Munuň sebäpleriniň köpüsi diş halkasynyň dişli ýykylmagydyr.Gyratyň uly radiusy, uzak möhletli ýokary ýük we aşa köp işlemek, diş halkasynyň dişli çökmegine sebäp bolýar.Ringüzük halka hiliniň az bölegini tutýar.

XUZHOU WANDA SLEWING BEARING CO. LTD


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Kiçijik ekskawatoryň podşipnikini her iki-üç ýyldan bir gezek çalyşmaly.Munuň sebäpleriniň köpüsi diş halkasynyň dişli ýykylmagydyr.Gyratyň uly radiusy, uzak möhletli ýokary ýük we aşa köp işlemek, diş halkasynyň dişli çökmegine sebäp bolýar.Thehalkaaz bölegini tutýan hil meselesi.

Egriji aýlaw podşipnikleri gurluşyk tehnikalarynda giňden ulanylýar, bu aýlaw podşipnikleriniň ilkinji we iň giňden ulanylýan ýeri, diňe bir ekskawatorlar üçin ulanylman, eýsem ýerüsti hereketlendiriji enjamlar, söküji maşynlar, stakerler we gaýtadan işleýänler, graderler, rolik, dinamiki kompaktorlar, gaýa buraw maşynlary, ýol sözbaşylary we ş.m.

Ekskawator üçin, dişleri öçürilen içki dişli rulmanlary köp ulanýarlar.Dişiň söndürilen gatylygy 50-60HRC.

Slewing ring tooth heat treatment diagram

Ekskawatoryňyz üçin zerur modeli saýlamak üçin berkidilen rulman spesifikasiýa tablisasyna serediň.

Internal gear slewing ring catalogue

 

“Xuzhou wanda slewing Bear Co., Ltd” önümçilikde dürli-dürlihalkakiçi ekskawatorlar üçin göteriji.Öldürmek üçin material söndürilýär we diş gaty bolýar.Islegiňiz bar bolsa, has giňişleýin maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň