Mini ekskawator swing rulman çalyşmagy

Gysga düşündiriş:

Mini ekskawator swing rulman çalyşmagy her iki-üç ýyldan bir gezek çalşylmalydyr.Sebäpleriniň köpüsi diş halkasynyň dişli ýykylmagydyr.Uly radiasiýa, uzak möhletli ýokary ýük we aşa köp işlemek, diş halkasynyň dişli ýykylmagyna sebäp bolýar.Ringüzük halkasynyň hiliniň az bölegi.

XUZHOU WANDA SLEWING BEARING CO. LTD


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Kiçijik ekskawatoryň rulmanlary esasan iki-üç ýyldan bir gezek çalşylmalydyr.Sebäpleriniň köpüsi diş halkasynyň dişli ýykylmagydyr.Uly radiasiýa, uzak möhletli ýokary ýük we aşa köp işlemek, diş halkasynyň dişli ýykylmagyna sebäp bolýar.Thehalkaaz bölegini tutýan hil meselesi.

Egriji aýlaw podşipnikleri gurluşyk tehnikalarynda giňden ulanylýar, bu aýlawly podşipnikleriň ilkinji we iň köp ulanylýan ýeri, diňe bir ekskawatorlar üçin ulanylman, eýsem ýerüsti hereketlendiriji enjamlar, sökýän maşynlar, stakerler we gaýtadan işleýänler, graderler, rolik, dinamiki kompaktorlar, gaýa buraw maşynlary, ýol sözbaşylary we ş.m.

Ekskawator üçin köpüsi diş söndürilen içki dişli armaturalary ulanýar.Dişiň söndürilen gatylygy 50-60HRC.

Diş ýylylygy bejermek diagrammasy

Ekskawatoryňyz üçin zerur modeli saýlamak üçin berkidilen pyçakly spesifikasiýa tablisasyna serediň.

Içerki dişli halka katalogy

 

Xuzhou wanda slewing podşipnik, ltd önüm öndürmekde hünärlidirhalkakiçi ekskawatorlar üçin göteriji.Öldürmek üçin material söndürilýär we diş gaty bolýar.Islegiňiz bar bolsa, has giňişleýin maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň